Daily Hydrometeorological Products
Issued by NWS Middle Atlantic RFC

Home | Current Version | Previous Version | Text Only | Print | Product List | Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7
000
SXUS51 KRHA 051632
HYDRHA

DAILY PRECIPITATION REPORTS
MIDDLE ATLANTIC RIVER FORECAST CENTER
NATIONAL WEATHER SERVICE STATE COLLEGE PA
1132 AM EST Sun Dec 5 2021

Observed 24-hour precipitation through 7am

.BR RHA 20211205 Z DH12/DUE/PPDRA
12N    0.00
ABBV2   0.00
ABE    0.00
ACY    0.00
AKQ    0.00
ALFN6   0.00
AOO    0.00
APXV2   0.00
AS423   0.00
ATGP1   0.00
AUBN6   0.00
AURN6   0.00
AVON6   0.00
AVP    0.00
BARW2   0.00
BAYW2   0.00
BBBD1   0.00
BBYV2   0.00
BCB    0.00
BCVV2   0.00
BDBN4   0.00
BETP1   0.00
BFD    0.00
BGM    0.00
BKBD1   0.00
BKRN4   0.00
BKW    0.00
BKWN4   0.00
BLAN4   0.00
BLKD1   0.00
BLWM2   0.00
BMDN4   0.00
BNGD1   0.00
BOON4   0.00
BOON4   0.00
BREP1   0.00
BSLM2   0.00
BUKV2   0.00
BUSP1   0.00
BUVV2   0.00
BWI    0.00
CALN4   0.00
CCHV2   0.00
CDFP1   0.00
CDGN6   0.00
CDW    0.00
CFPV2   0.00
CGVV2   0.00
CHAN4   0.00
CHAV2   0.00
CHEP1   0.00
CHID1   0.00
CHMN4   0.00
CHMP1   0.00
CHO    0.00
CJRP1   0.00
CKPM2   0.00
CLYD1   0.00
CNDP1   0.00
CNLP1   0.00
CNSN4   0.00
CNVW2   0.00
CNWM2   0.00
COVP1   0.00
CQDP1   0.00
CRBW2   0.00
CRVV2   0.00
CRZV2   0.00
CSHP1   0.00
CSLP1   0.00
CTLP1   0.00
CTWN4   0.00
CVGV2   0.00
CVPW2   0.00
CW1341   0.00
CW4113   0.00
CW5112   0.00
CW5234   0.00
CW7945   0.00
CXY    0.00
DALD2   0.00
DCA    0.00
DEAN4   0.00
DEKN01   0.00
DELN6   0.00
DENC02   0.00
DESS03   0.00
DEVP1   0.00
DFSD1   0.00
DJBP1   0.00
DMRD1   0.00
DNLV2   0.00
DPCV2   0.00
DUJ    0.00
DW3256   0.00
DW6615   0.00
DW9792   0.00
DW9872   0.00
EBRP1   0.00
EKN    0.00
ELKP1   0.00
ELM    0.00
ELND1   0.00
EMRN6   0.00
ESDN6   0.00
ESMN4   0.00
ESTN4   0.00
ESXN4   0.00
EW0125   0.00
EW1183   0.00
EW3708   0.00
EW4342   0.00
EW4629   0.00
EW5282   0.00
EW7431   0.00
EW8514   0.00
EW9487   0.00
EWGN4   0.00
EWR    0.00
FALP1   0.00
FBRN4   0.00
FHLN4   0.00
FIG    0.00
FKLV2   0.00
FLAN4   0.00
FLKN4   0.00
FLMN4   0.00
FRHN4   0.00
FRSM2   0.00
FSTW2   0.00
FVX    0.00
FW2071   0.00
FW2294   0.00
FW2345   0.00
FW2663   0.00
FW3585   0.00
FW3600   0.00
FW4184   0.00
FW4237   0.00
FW6634   0.00
FW6661   0.00
FW7265   0.00
FWN    0.00
GDMV2   0.00
GDSV2   0.00
GED    0.00
GEHN4   0.00
GESD1   0.00
GLAV2   0.00
GLEV2   0.00
GLRP1   0.00
GLSV2   0.00
GLWD1   0.00
GRAP1   0.00
GRMP1   0.00
GVLD1   0.00
HARP1   0.00
HEF    0.00
HGR    0.00
HGTN4   0.00
HLLN4   0.00
HLTP1   0.00
HMTN4   0.00
HNEP1   0.00
HOCD1   0.00
HONP1   0.00
HRBP1   0.00
HRLN6   0.00
HRRD1   0.00
HSNN4   0.00
HSPV2   0.00
HUJP1   0.00
HVJP1   0.00
HWYP1   0.00
IAD    0.00
INDD1   0.00
INDN4   0.00
IPT    0.00
IRIV2   0.00
IRON4   0.00
JACN4   0.00
JCIV2   0.00
JENP1   0.00
JFK    0.00
JST    0.00
KANP1   0.00
KEND1   0.00
KEYW2   0.00
KITM2   0.00
KIZP1   0.00
KSQP1   0.00
LAKN4   0.00
LAPP1   0.00
LAUD1   0.00
LBGP1   0.00
LBRN4   0.00
LEBP1   0.00
LGA    0.00
LGVP1   0.00
LHTP1   0.00
LKDV2   0.00
LKRV2   0.00
LNCP1   0.00
LNKD1   0.00
LNPN4   0.00
LNS    0.00
LOIN4   0.00
LOM    0.00
LRYV2   0.00
LSTP1   0.00
LWBW2   0.00
LWGP1   0.00
LXGV2   0.00
LYH    0.00
LYLP1   0.00
MAKP1   0.00
MCCP1   0.00
MDAA39   0.00
MDAA43   0.00
MDBL09   0.00
MDBL16   0.00
MDBL25   0.00
MDBL28   0.00
MDCC10   0.00
MDCL09   0.00
MDCR21   0.00
MDCR36   0.00
MDFR37   0.00
MDHR06   0.00
MDHR23   0.00
MDMG05   0.00
MDMG42   0.00
MDMG54   0.00
MDMG55   0.00
MDMG65   0.00
MDPG43   0.00
MDPG46   0.00
MDSM03   0.00
MDSM04   0.00
MDSN4   0.00
MDSS01   0.00
MDT    0.00
MDTB04   0.00
MDWC04   0.00
MDWH01   0.00
MDWH03   0.00
MDWR04   0.00
MECM2   0.00
MECN6   0.00
MEDN4   0.00
MFDD1   0.00
MFDP1   0.00
MGJ    0.00
MGTN4   0.00
MIDN4   0.00
MILP1   0.00
MILV2   0.00
MIV    0.00
MLDN6   0.00
MLYP1   0.00
MODP1   0.00
MONN4   0.00
MOOV2   0.00
MORN4   0.00
MPLN4   0.00
MPO    0.00
MRB    0.00
MRRN6   0.00
MRTN4   0.00
MRTW2   0.00
MSCV2   0.00
MSHP1   0.00
MSPN4   0.00
MSQN4   0.00
MSTN4   0.00
MSV    0.00
MTCP1   0.00
MTGN4  , -74.8
MTSN4   0.00
MUSV2   0.00
NAK    0.00
NARD2   0.00
NCLD1   0.00
NESN4   0.00
NEWD1   0.00
NGU    0.00
NHK    0.00
NJ01    0.00
NJ02    0.00
NJ04    0.00
NJ05    0.00
NJ09    0.00
NJ10    0.00
NJ11    0.00
NJ13    0.00
NJ16    0.00
NJ18    0.00
NJ19    0.00
NJ21    0.00
NJ23    0.00
NJ25    0.00
NJ27    0.00
NJ32    0.00
NJ34    0.00
NJ37    0.00
NJ38    0.00
NJ39    0.00
NJ41    0.00
NJ48    0.00
NJ50    0.00
NJ52    0.00
NJ53    0.00
NJ55    0.00
NJ56    0.00
NJ57    0.00
NJ58    0.00
NJ59    0.00
NJ60    0.00
NJAT01   0.00
NJAT02   0.00
NJAT09   0.00
NJAT11   0.00
NJAT13   0.00
NJBG23   0.00
NJBT03   0.00
NJBT04   0.00
NJBT06   0.00
NJBT28   0.00
NJCM07   0.00
NJCM11   0.00
NJCM17   0.00
NJCN05   0.00
NJGL06   0.00
NJHD01   0.00
NJHN01   0.00
NJHN07   0.00
NJHN12   0.00
NJHN18   0.00
NJHN19   0.00
NJHN21   0.00
NJMC09   0.00
NJMD09   0.00
NJMN05   0.00
NJMN10   0.00
NJMN48   0.00
NJMS03   0.00
NJMS06   0.00
NJMS11   0.00
NJMS23   0.00
NJMS40   0.00
NJOC13   0.00
NJOC17   0.00
NJPS12   0.00
NJSL02   0.00
NJSM02   0.00
NJSM04   0.00
NJSM11   0.00
NJSS01   0.00
NJSS07   0.00
NJSS28   0.00
NJUN10   0.00
NJWR05   0.00
NLBN4   0.00
NOTP1   0.00
NRSP1   0.00
NRWN6   0.00
NSTP1   0.00
NTU    0.00
NUTN6   0.00
NVRN6   0.00
NWKD1   0.00
NYAL02   0.00
NYAL11   0.00
NYBM01   0.00
NYBM14   0.00
NYBM21   0.00
NYCN09   0.00
NYCR01   0.00
NYCR03   0.00
NYCY02   0.00
NYCY08   0.00
NYDL23   0.00
NYDL25   0.00
NYDL28   0.00
NYDL32   0.00
NYHR16   0.00
NYMD16   0.00
NYOD02   0.41
NYOG10   0.00
NYOG28   0.01
NYOT31   0.00
NYSMADDI  0.00
NYSMBELM  0.00
NYSMBING  0.00
NYSMBROO  0.00
NYSMBURD  0.00
NYSMCAMD  0.19
NYSMCINC  0.00
NYSMCOBL  0.00
NYSMCOHO  0.00
NYSMCOLD  0.20
NYSMDEPO  0.00
NYSMELMI  0.00
NYSMFAYE  0.00
NYSMGROT  0.00
NYSMGROV  0.00
NYSMHARP  0.00
NYSMHART  0.00
NYSMHERK  0.00
NYSMJOHN  0.01
NYSMJORD  0.02
NYSMLAUR  0.00
NYSMMORR  0.00
NYSMNBRA  0.00
NYSMOPPE  0.02
NYSMOSCE  0.18
NYSMOTIS  0.00
NYSMOWEG  0.00
NYSMPENN  0.00
NYSMROXB  0.00
NYSMSBRI  0.00
NYSMSCIP  0.00
NYSMSHER  0.00
NYSMSPRA  0.02
NYSMSPRI  0.02
NYSMTULL  0.00
NYSMTYRO  0.00
NYSMWALL  0.00
NYSMWALT  0.00
NYSMWARS  0.00
NYSMWARW  0.00
NYSMWATE  0.00
NYSMWEST  0.00
NYSMYORK  0.00
NYST03   0.00
NYST10   0.00
NYST30   0.00
NYSY01   0.00
NYTM05   0.00
NYYT08   0.00
ODBN4   0.00
OFP    0.00
OKLN4   0.00
OMH    0.00
ORAN4   0.00
ORF    0.00
ORRN4   0.00
ORTP1   0.00
OSWP1   0.00
OXB    0.00
PAAD02   0.00
PAAD03   0.00
PABD05   0.00
PABD06   0.00
PABK26   0.00
PABR02   0.00
PACB18   0.00
PACD06   0.00
PACD19   0.00
PACH09   0.00
PACH11   0.00
PACH28   0.00
PACM04   0.00
PACN13   0.00
PACR01   0.00
PADP1   0.00
PADP14   0.00
PAEL01   0.00
PAFN01   0.00
PALB17   0.00
PALC27   0.00
PALH05   0.00
PALN03   0.00
PALN07   0.00
PALN22   0.00
PALP1   0.00
PALZ04   0.00
PAMT01   0.00
PAMT06   0.00
PAMT13   0.00
PAMT16   0.00
PAMT51   0.00
PAMT56   0.00
PAMT67   0.00
PANH08   0.00
PANH15   0.00
PAPH02   0.00
PAPH04   0.00
PAPK22   0.00
PAPT02   0.00
PASC08   0.00
PASM01   0.00
PASM06   0.00
PASN02   0.00
PASS06   0.00
PASS16   0.00
PAWN12   0.00
PAWN35   0.00
PAWN38   0.00
PAWT18   0.00
PAYR20   0.00
PDFM2   0.00
PDLV2   0.00
PEKN4   0.00
PENN4   0.00
PEO    0.00
PEPN6   0.00
PETV2   0.00
PETW2   0.00
PHF    0.00
PHL    0.00
PHON6   0.00
PIKN4   0.00
PKRN4   0.00
PLBP1   0.00
PLUN4   0.00
PLVP1   0.00
PNE    0.00
POTN4   0.00
POU    0.00
PPPN4   0.00
PRGV2   0.00
PRMP1   0.00
PRYP1   0.00
PTNP1   0.00
PTW    0.00
QTRP1   0.00
RAWN4   0.00
RCON6   0.00
RDRP1   0.00
RDWP1   0.00
REDD1   0.00
RGLN4   0.00
RHBD1   0.00
RIC    0.00
RINN4   0.00
RKHN6   0.00
RMRP1   0.00
RNWN4   0.00
ROA    0.00
ROAV2   0.00
ROC    0.00
RONN6   0.00
RSSP1   0.00
RTDP1   0.00
RUHN6   0.00
RVOP1   0.00
SAHP1   0.00
SBY    0.00
SCRP1   0.00
SEAD1   0.00
SEG    0.00
SHBN6   0.00
SHNP1   0.00
SHRM2   0.00
SHXV2   0.00
SJRD1   0.00
SKIN4   0.00
SLGP1   0.00
SLRP1   0.00
SMDP1   0.00
SMDV2   0.00
SMND1   0.00
SMQ    0.00
SMRP1   0.00
SMVN4   0.00
SNDD1   0.00
SOMV2   0.00
SPRP1   0.00
SPYV2   0.00
SRCN4   0.00
SRVP1   0.00
STCD1   0.00
STCP1   0.00
STDP1   0.00
STGN6   0.00
STIP1   0.00
STKN4   0.00
STORMSTN  0.00
STVP1   0.00
SUFN6   0.00
SUNV2   0.00
SUPW2   0.00
SYDP1   0.00
SZRP1   0.00
TBYP1   0.00
TEB    0.00
THV    0.00
TMPM2   0.00
TNKP1   0.00
TOWD1   0.00
TQAP1   0.00
TRAV2   0.00
TRUV2   0.00
TSPP1   0.00
TYRP1   0.00
VAAB06   0.00
VAAB18   0.00
VAAC07   0.00
VAAG06   0.00
VAAG12   0.00
VAAL03   0.00
VAAM02   0.00
VABH01   0.00
VACK02   0.00
VACM03   0.00
VACP02   0.00
VAFDC02  0.00
VAFX40   0.00
VAFX41   0.00
VAFX51   0.00
VAFX52   0.00
VAFX54   0.00
VAHMC07  0.00
VAHV11   0.00
VAJC16   0.00
VALD13   0.00
VALN01   0.00
VALS07   0.00
VAMN22   0.00
VAMT01   0.00
VAMX01   0.00
VAND02   0.00
VAPG01   0.00
VAPN02   0.00
VAPW11   0.00
VARDC01  0.00
VARH11   0.00
VARH15   0.00
VARK06   0.00
VARN01   0.00
VARN03   0.00
VASH02   0.00
VASP02   0.00
VAWYC05  0.00
VAY    0.00
VAYR01   0.00
VFGP1   0.00
VICN6   0.00
W99    0.00
WAL    0.00
WALN4   0.00
WAMV2   0.00
WARD1   0.00
WASN4   0.00
WCXP1   0.00
WDTN4   0.00
WITN6   0.00
WLLM2   0.00
WLLP1   0.00
WLND1   0.00
WMGD1   0.00
WMGP1   0.00
WNQN4   0.00
WNTP1   0.00
WOLP1   0.00
WOON4   0.00
WSRP1   0.00
WSTN6   0.02
WTCN4   0.00
WTMN4   0.00
WTPN4   0.00
WVBY13   0.00
WVPC04   0.00
WVPR10   0.00
WVPR11   0.00
WWD    0.00
WWKP1   0.00
WWNN4   0.00
WYNN4   0.00
YRKP1   0.00
YRSV2   0.00
.END

$$
NNNN
USA.gov is the U.S. government's official web portal to all federal, state and local government web resources and services.